UNIFAM

unifamCrevillent és el bressol de la catifa i moqueta en el nostre país. La seua tradició es remunta a segles. S’afirma que comença a l’època romana, quan les necessitats imperials de manufactures d’espart van propiciar l’aparició de la producció artesanal. No obstant això, la primera notícia documentada de l’existència d’aquesta artesania és molt posterior, concretament de l’any 1.411, quan un conveni entre pobles concedia als habitants moros de Crevillent el permís per a segar el jonc de les zones pantanoses del Vinalopó i el Segura, destinat sens dubte a la fabricació d’estores. Des d’aleshores el sector ha experimentat una notable evolució i s’ha convertit en l’epicentre de la producció espanyola fins a una implantació en els mercats internacionals sustentada pel prestigi dels seus productes. Des del punt de vista institucional, UNIFAM es va constituir el 22 de maig de 1977 a l’empara de la Llei d’abril d’aquest mateix any que reconeixia la llibertat d’associacionisme empresarial. Des de la seua constitució UNIFAM ha enfocat el seu objectiu en la defensa dels interessos de les empreses del sector i ha desenvolupat activitats en tots els camps, com ara la promoció internacional i nacional, la formació, la investigació i desenvolupament, la implantació de la tecnologia de la comunicació i informació, les relacions institucionals, la recuperació i consolidació de les tradicions locals adscrites a l’àmbit sectorial i l’atenció personalitzada a les seues empreses i ha aconseguit la consolidació d’un sector industrial centenari i tradicional però, al mateix temps, avantguardista